دوره های هنری نوجوان

لطفا پس از پرداخت هزینه دوره، با تکمیل فرم زیر کد رهگیری پرداخت انجام شده را (با صفحه کلید انگلیسی) ارسال کرده و ثبت نام در دوره را تکمیل نمایید.
شماره کارت کتابخانه قلم جهت پرداخت هزینه: 5859837005017500

این دوره از ساعت 10:30 الی 11:30 به مدت 10 جلسه و با هزینه 500 هزار تومان برای دختران سنین 6 تا ۱0 سال در روزهای شنبه و چهارشنبه برگزار می شود.

این دوره سه شنبه ها برای دختران از ساعت 9 الی 10 و برای پسران از ساعت 10 الی 11 به مدت 10 جلسه و با هزینه 500 هزار تومان برای سنین 6 تا ۱0 سال برگزار می شود.

این دوره به مدت 10 جلسه برای سنین 7 الی 10 سال در صبح شنبه و چهارشنبه دختران از ساعت9 الی 10 و پسران از ساعت 11:30 الی 12:30 به مبلغ 500 هزارتومان برگزار می شود

این کارگاه پنجشنبه اول تیرماه در ساعت 10 الی 12 مخصوص دختران 10 سال به بالا با هزینه 100 هزلرتومان برگزار می شود

این دوره در 8 جلسه در روزهای شنبه و دوشنبه در ساعت 11 الی 12 برای سنین 3 الی 6 سال با مبلغ 290 هزارتومان برگزار می شود.

این دوره در 10 جلسه یکشنبه ها ساعت 17 الی 19 مختص بانوان 15 سال به بالا به هزینه 800 هزارتومان برگزار می شود
دکمه بازگشت به بالا
enemad-logo