ارتباط با کتابخانه کودک قلم

این دوره در 10 جلسه مختص پسران برای سنین 14 الی 16 سال در روزهای چهارشنبه(7-14-21_28)تیرماه (4-11-18-25)مرداد ماه و 22 و 29 شهریور ماه کد 1در ساعت 10:30 الی 11:30 و کد 2 در ساعت 12 الی 13:30 به مبلغ 1/200 هزارتومان و برای افرادی که تا تاریخ 15 خرداد ثبت نام کنند به مبلغ 800 هزارتومان برگزار می شود.
  • قیمت: 0 تومان تعداد/مقدار :

این دوره در 10 جلسه مختص پسران برای سنین 14 الی 16 سال در روزهای چهارشنبه(7-14-21_28)تیرماه (4-11-18-25)مرداد ماه و 22 و 29 شهریور ماه کد 1در ساعت 10:30 الی 11:30 و کد 2 در ساعت 12 الی 13:30 به مبلغ 1/200 هزارتومان و برای افرادی که تا تاریخ 15 خرداد ثبت نام کنند به مبلغ 800 هزارتومان برگزار می شود.
  • قیمت: 0 تومان تعداد/مقدار :

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

دکمه بازگشت به بالا
enemad-logo